DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

Gliwicki Budżet Obywatelski 2021

DziękujeMY !

Prezydent Gliwic ogłosił wyniki głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Zrealizowane zostaną 74 projekty zgłoszone i wybrane przez mieszkańców.

W tej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy oddali więcej głosów niż rok wcześniej – łącznie prawie 30 tysięcy. Zdecydowanie zwiększyło się zainteresowanie głosowaniem w formie elektronicznej.

Gliwiczanie zadecydowali, że w przyszłym roku wykonane zostaną 73 zadania dzielnicowe, w tym 62 w ramach środków z puli podstawowej i 11 w ramach tzw. puli dla aktywnych, którą rozdysponowano pomiędzy dzielnice z najwyższą frekwencją. Zrealizowane będzie także jedno zadanie ogólnomiejskie.

Przewidywany koszt projektów skierowanych do realizacji w ramach GBO 2021 wynosi prawie 7 mln zł.

Szczegółowe wyniki:

GŁOSOWANIE

Głosowanie trwało od 23 października do 13 listopada 2020 r. Można było wybierać spośród 153 projektów, w tym 144 zadań dzielnicowych oraz 9 zadań ogólnomiejskich. Każdy gliwiczanin mógł oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt ogólnomiejski – na dwóch oddzielnych formularzach. Głosować można było w formie elektronicznej lub papierowej.
Na projekty wyłonione w ramach GBO 2021 zaplanowano 6 962 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 800 000 zł).

Tabela wyników

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych

Jak głosować? – przeczytaj poradnik

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania znajduje się poniżej.

OCENA PROJEKTÓW

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania – uwzględnia  korektę tytułu i opisu wniosku nr 144 w dzielnicy Wójtowa Wieś oraz korektę wynikającą z wycofania przez wnioskodawcę przed rozpoczęciem głosowania projektu nr 068 z Dzielnicy Brzezinka.

Powyższy wykaz uwzględnia także wynik rozpatrzenia odwołań od negatywnej weryfikacji wniosków.

Wyniki procedury odwoławczej

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie


ZŁOŻONE WNIOSKI

Lista wszystkich złożonych wniosków – tu znajdziesz informacje o wszystkich zgłoszonych przez gliwiczan projektach wraz ze skanami wniosków, wynikami weryfikacji, nazwami wydziałów Urzędu Miejskiego/miejskich jednostek organizacyjnych oceniających projekty, odwołaniami od weryfikacji wniosków i odpowiedziami na odwołania.

OGÓLNE ZASADY

PRZYDATNE NARZĘDZIA

MATERIAŁY DO POBRANIA

PLAKAT Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego