DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

Gliwicki Budżet Obywatelski 2020

DziękujeMY !

Prezydent Gliwic ogłosił wyniki głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  Zrealizowanych zostanie 71 projektów.

Podczas wrześniowego głosowania gliwiczanie zadecydowali, że w 2020 roku wykonanych zostanie 5 projektów ogólnomiejskich (wszystkie poddane pod głosowanie) oraz 66 projektów dzielnicowych (obejmujących każdą z 21 dzielnic).

W przypadku projektów dzielnicowych 56 wyłoniono w ramach puli podstawowej. Z kolei w ramach tzw. puli dla aktywnych, którą rozdysponowano pomiędzy dzielnice z najwyższą frekwencją, wybrano 10 projektów. Z tego 3 projekty skierowano do realizacji dodatkowo – po decyzji prezydenta Gliwic, który postanowił powiększyć pulę dla aktywnych o pieniądze pozostałe po podziale środków na projekty ogólnomiejskie.

Według szacunkowych kosztów realizacja projektów wybranych przez gliwiczan będzie kosztowała ponad 6,2 mln zł.

W tej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy oddali prawie 25 000 głosów. Chętnie popierali projekty inwestycyjne, dotyczące m.in. placów zabaw, infrastruktury sportowej, zieleni miejskiej, miejsc parkingowych, remontów dróg i chodników. Zadecydowali także o realizacji zadań o innym charakterze, np. zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.

Tabela wyników

Szczegółowe wyniki:

GŁOSOWANIE

Głosowanie obyło się w dniach od 2 do 23 września 2019 r.

Do głosowania skierowano 145 zadań zaproponowanych przez mieszkańców, w tym 140 projektów dzielnicowych oraz 5 projektów ogólnomiejskich. Każdy mieszkaniec Gliwic mógł oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt ogólnomiejski – na dwóch oddzielnych formularzach. Głosowanie było prowadzone w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Na realizację projektów zaplanowano w sumie 6 216 000 zł (na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł).

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania znajduje się poniżej.

OCENA PROJEKTÓW

ZŁOŻONE WNIOSKI

Powyższa lista zawiera informacje o zgłoszonych projektach wraz z numerami wniosków, wynikami weryfikacji, nazwami wydziałów Urzędu Miejskiego/miejskich jednostek organizacyjnych oceniających projekty.

OGÓLNE ZASADY

PRZYDATNE NARZĘDZIA

MATERIAŁY DO POBRANIA

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego