DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

Gliwicki Budżet Obywatelski 2019

WAŻNE ZMIANY

Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje, że – począwszy od ósmej kadencji organów samorządowych – zmieniły się zasady ustalania procedury budżetu obywatelskiego.

Na mocy zmienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, wyłączne kompetencje w sprawie określania podstawowych wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, uzyskała Rada Miasta. Musi ona ustalić m.in. wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady ich oceny i przeprowadzania głosowania.

Termin ostatnich wyborów samorządowych wpłynął na tryb oraz harmonogram prac nad Gliwickim Budżetem Obywatelskim. Radni nowej kadencji, od których zależy kształt przyszłego budżetu obywatelskiego, objęli swoje obowiązki – zgodnie z wyborczym kalendarzem – dopiero w połowie listopada.

Aby kolejna edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mogła ruszyć w możliwie najszybszym terminie, Prezydent Gliwic przekazał do Rady projekt uchwały w tej sprawie, przygotowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zdobywane m.in. dzięki konsultacjom z mieszkańcami, oraz uwzględniający nowe wymogi ustawowe.

Uchwała została podjęta przez radnych na sesji 13 grudnia 2018 r.

WYNIKI

W 2019 r., w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, na 21 gliwickich osiedlach w sumie zostanie zrealizowanych 86 zaproponowanych przez gliwiczan zadań. Cieszy fakt, że mieszkańcy aktywnie wzięli udział w projekcie i dla każdej osiedlowej listy zadań został przekroczony minimalny wymagany próg frekwencyjny. Tym razem do dyspozycji mieszkańców była kwota 6 mln zł.

Gliwiczanie zgłaszają coraz więcej wniosków w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Z każdym rokiem coraz większa suma jest też przeznaczana na ich realizację. W 2019 roku w ramach Gliwickiego Budżetu zostanie zrealizowanych 86 zadań spośród 206 poddanych pod głosowanie. Co ważne, będą to propozycje ze wszystkich 21 gliwickich osiedli, bo dla każdej osiedlowej listy zadań przekroczony został minimalny wymagany próg frekwencyjny. 79 zadań zostało wyłonionych w ramach puli podstawowej, a 7 w puli dla aktywnych, na osiedlach z największą frekwencją (Ostropa, Bojków, Stare Gliwice, Czechowice, Łabędy, Wojska Polskiego, Zatorze).

Łączny szacowany koszt na zadania do realizacji w 2019 r. z puli podstawowej wynosi 5 457 700 zł, a na zadania z puli dla aktywnych 538 800 zł. Do realizacji trafią przede wszystkim zadania, w efekcie których pojawią się nowe przestrzenie do spędzania wolnego czasu oraz zajęcia wzbogacające osiedlowe oferty ogólnodostępnych zajęć kulturalnych i rekreacyjnych w osiedlach. Kolejna grupa zadań to – podobnie jak w latach ubiegłych – przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące np. dróg, chodników, miejsc parkingowych czy też oświetlenia.

Jak głosowali gliwiczanie?

W sumie oddano 23 051 głosów: 14 584 w formie papierowej i 8 467 w wersji elektronicznej. Głosów nieważnych było 3 939 (większość z nich ze względu na brak potwierdzenia linkiem aktywacyjnym głosu elektronicznego), co oznacza, że pod uwagę brano głosy 19 112 osób.

Tabela wyników

Szczegółowe wyniki:

GŁOSOWANIE

Zakończyło się głosowanie w ramach GBO. Mieszkańcy Gliwic głosowali od 4 do 25 czerwca.

W głosowaniu mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Gliwic, który w momencie głosowania miał ukończone 16 lat lub ukończy 16 lat w 2018 roku. Można było oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie z jednej osiedlowej listy zadań i można było to uczynić tylko we własnym imieniu. Dla ważności głosu należało podać wszystkie wymagane dane osobowe.
Gliwiczanie, którzy w 2018 roku nie ukończą 16 lat, mogli przekazywać opinie na temat zaproponowanych zadań w formie pisemnej, z dopiskiem „Budżet Obywatelski – opinia” w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłać je na adres e-mail bo@um.gliwice.pl.

Formularze do głosowania:

Ogłoszenia

ZŁOŻONE WNIOSKI

Na powyższej liście zamieszczone są wyniki weryfikacji wszystkich 394 zgłoszonych w tym roku propozycji wraz uzasadnieniami i informacjami o procedurze odwoławczej.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Do 26 stycznia można było proponować przedsięwzięcia, które miasto będzie mogło zrealizować w 2019 roku w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Szczegółowe informacje są dostępne także TUTAJ.

ZASADY NABORU WNIOSKÓW I GŁOSOWANIA W 2018 ROKU

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie kwoty przeznaczonej na realizację zadań wyłonionych w procedurze budżetu obywatelskiego, podziału kwoty pomiędzy osiedlami oraz minimalnej liczby głosów, która musi być oddana na poszczególne listy zadań, aby uznać głosowanie za wiążące.

Konsultacje społeczne (zakończone)

PRZYDATNE NARZĘDZIA

MATERIAŁY DO POBRANIA

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

PLAKAT: PDF, JPG

ULOTKA: PDF, JPG 1, 2