DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

AKTUALNOŚCI

2022-03-22

plik foto id: 1400011979

DziękujeMY za złożone wnioski!

Gliwicki Budżet Obywatelski

Skończył się nabór wniosków do GBO 2023

Serdecznie dziękujeMY wszystkim za złożone wnioski w ramach X edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego!

 

Przed nami kolejny etap oceny wniosków!

Wszystkie wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Do 20 czerwca 2022 r. wyniki oceny zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz serwisie "DecydujMY razem".