DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

Jak głosować?

Kiedy głosowanie?

Od 24 sierpnia do 14 września 2022 r. będzie można głosować na projekty zaproponowane przez mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Głosowanie w formie elektronicznej.

Głos będzie można oddać na elektronicznych formularzach, dostępnych na platformie partycypacyjnej www.decydujmyrazem.gliwice.pl od godz. 8.00 w dniu 24 sierpnia do godz. 20.00 w dniu 14 września 2022 r. Jeden adres e-mail może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu przez jednego uprawnionego. W celu ułatwienia głosowania elektronicznego udostępnione zostały stanowiska do oddawania głosów w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Na co głosujemy?

Mieszkańcy mogą wybierać spośród 130 projektów, w tym 122 zadań dzielnicowych oraz 8 zadań ogólnomiejskich. Podczas ustalania wyników głosowania będą brane pod uwagę projekty, które uzyskały poparcie co najmniej 30 głosujących w przypadku projektów dzielnicowych oraz 500 głosujących – w przypadku projektów ogólnomiejskich.

Głosowanie w formie papierowej.

Papierowe formularze do głosowania będą dostępne:

 • do pobrania i wydruku na platformie partycypacyjnej www.decydujmyrazem.gliwice.pl oraz na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” od godz. 8.00 w dniu 24 sierpnia 2022 r.
 • w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w punkcie informacji w holu Biura Obsługi Interesantów przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii przy ul. Jasnej 31A. w Centrum 3.0 przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6.

Gdzie oddać głosy w formie papierowej?

 • Głos w formie papierowej będzie można oddać wrzucając wypełniony i podpisany formularz do oznakowanych urn w holu Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 w filii UM przy ul. Jasnej 31A, w siedzibach Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6 w godzinach urzędowania oraz w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.
 • Listownie, przesyłając wypełniony formularz na adres Centrum 3.0 ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice (o fakcie oddania głosu w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Centrum 3.0).
 • W przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie głosu – za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM przy ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Wykaz bibliotek:

 • Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17),
 • Filia nr 5 (ul. Perkoza 12),
 • Filia nr 9 (ul. Czwartaków 18),
 • Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56),
 • Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2),
 • Filia nr 17 (ul. Spółdzielcza 33a),
 • Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2),
 • Filia nr 21 (ul. Syriusza 30),
 • Filia nr 22 (ul. Spacerowa 6),
 • Filia nr 23 (ul. Sopocka 2),
 • Filia nr 25 (pl. Jaśminu 20),
 • Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25)

Kiedy poznamy wyniki głosowania?

Wyniki głosowania poznamy 14 października 2022 na platformie partycypacyjnej www.decydujmyrazem.gliwice.pl  oraz na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce "Gliwicki Budżet Obywatelski".

 • wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania,
 • kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych,
 • lista wszystkich złożonych wniosków, zawierająca informacje o zgłoszonych projektach wraz ze skanami wniosków,
 • wykaz stanowisk do głosowania w formie papierowej.

W procedurze głosowania Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gliwic, który będzie mógł zagłosować na:

 • JEDEN wybrany projekt ogólnomiejski
 • JEDEN wybrany projekt dzielnicowy